Jan 15, 2021 |
paspilot.zip
 
File Size
01-Miami to Atlanta (Medium).FLT 9K
01-Miami to Atlanta (Medium).WX 96
02-Miami-Key West (Easy).FLT 8K
02-Miami-Key West (Easy).WX 96
03-Miami to Jacksonville (Medium-ish).FLT 8K
03-Miami to Jacksonville (Medium-ish).WX 96
04-Miami to Los Angeles (Hard).FLT 11K
04-Miami to Los Angeles (Hard).WX 96
05-Miami to Tallahassee (Nearly hard).FLT 9K
05-Miami to Tallahassee (Nearly hard).WX 96
Atlant-Miami.PLN 1K
desc.txt 173
Miami Intl to Jacksonville Intl.PLN 718
Miami Intl to Los Angeles Intl.PLN 2K
Miami Intl to Tallahassee Regl.PLN 1K
Miami-Key.PLN 714