Dec 06, 2022 |
 
File Size
Up 1 Level
texture
c-fx_flaksplash_s.fx 7K
fsx_AI_Hamaship_BOW_SPRAY_m.fx 2K
fsx_AI_Hamaship_BOW_SPRAY_s.fx 2K
fsx_AI_HamaShip_smoke.fx 1K
fsx_AI_Hamaship_STERN_SPRAY_m.fx 1K
fsx_AI_HamaShip_wake_m.fx 2K
FSX_AI_ship_BOW_SPRAY_l.fx 2K
FSX_Wing_Guns.fx 10K
fx_airexpl_s.fx 5K
fx_Cranky_Grizzly.fx 4K
fx_explosionOiltankHuge.fx 6K
fx_navgreen.fx 4K
fx_navred.fx 4K
fx_Ship_smoke.fx 1K
fx_smoke_w.fx 4K
fx_SmokeStack.fx 1K
fx_tiremark_6.fx 4K
fx_V12_Exhaust.fx 1K
fx_V12_IDLE_port.fx 14K
fx_V12_IDLE_starb.fx 14K
fx_V12_MAX_port.fx 7K
fx_V12_MAX_starb.fx 7K
fx_wake_bow_Zu.fx 3K
fx_waterSplashMed.fx 4K
fx_Zu_NavGrn.fx 4K
fx_Zu_NavRd.fx 4K
fx_Zu_NavW.fx 3K
Trident_Moteur.fx 6K